Aktuellt


Tack till Långseruds Utvecklingsgrupp och Swedbank för de nya anslagstavlorna

Många av våra anslagstavlor i byarna började minst sagt sjunga på sista versen och vi vill rikta ett stort tack till Långseruds Utvecklingsgrupp och Swedbank för de generösa bidragen till renovering och nytillverkning ??? Tavlorna tillverkas av Jan-Ove Jansson och Lotta Boholm Wall.