Upptäck Lönnskogbygden

Upptäck lite mer av vår vackra bygd genom att botanisera bland undersidorna i menyn. Du kan bland annat läsa om de olika byarna genom dokumentation från byavandringar vi genomfört och få en överblick över våra vandringsleder.

En ny funktion håller också på att byggas upp där intressanta platser av olika slag är markerade på en karta och länkar leder dig till en kort beskrivande text.