Organisation 2022/2023

Ledningsgrupp

Sammankallande: Helena Karlsson
helena.skogsvagen3@gmail.com
0727359087

Kassör: Joel Jansson
Joel.e.jansson@live.se

Informatör: Ulrika Holmström
ulrika.holmstrom@hotmail.com

Ledamot: Lotta Boholm Wall
boholmwall@gmail.com

Aktivitetsgrupper

Filmkväll: Ulla Grundel
ulla.melker@telia.com

Informationsgrupp: Mats Johansson
mats.johansson@chalmers.se

Kolarkojan: Solveig Jansson
solveigifjall@gmail.com

Kyrkplatsen: Margaretha Tauberman
margaretha.tauberman@gmail.com

PUBgruppen: Kerstin Hildén
kerstin_hilden@hotmail.com

Siktjärnsgruppen: Ulrika Holmström
ulrika.holmstrom@hotmail.com

Vandringsledsgruppen: Harriet Härdig
harriet@elofsbyn.se

Ölprovning: Ulla Grundel
ulla.melker@telia.com