Historia

Denna flik samlar några skrifter från byalagets verksamhet och annat som har med byalagets och bygdens historia att göra.

Lönnlövet var ett nyhetsbrev som gavs ut under ett tiotal år i början av verksamheten. Det kan vara trevligt att såhär i efterhand se vad som gjordes och vad som hände.

De populära almanackorna gavs ut till 2020 när den eländiga pandemin satte stopp för diverse verksamhet. Fina bilder på olika teman från både förr och nutid. Vi hoppas kunna starta detta igen.

Skrifterna från vårt 10-års jubileum 2011 ger en trevlig tillbakablick. Pandemin satte stopp för uppföljning när vi fyllde 20, men kanske vi firar 25 i stället. Det vore något att se fram emot. Tills dess lever vi i nutid med alla de aktiviteter som de olika aktivitetsgrupperna och föreningarna i bygden står för.

Samling vid byalagets 10-års jubiléum