Ledningsgrupp

Helena Karlsson (sammankallande)
Joel Jansson
Lotta Boholm Wall