Vandringsleder

Inom Lönnskogbygden finns vandringsleder och naturreservat väl värda ett besök. Det finns en stor landskapsvariation i området med flera höjder på över 300 meter över havet, med fantastiska utsikter, exempelvis Segolstorpshöjden, Råtakahöjden och Ulvfjället. Ett antal vindskydd finns i området. Lägergården är en naturlig utgångspunkt för de flesta vandringarna.

– BLÅ Vandringsled till Stenbyhöjden är en kort tur. Den har en längd av ca 1,8 km. Vid södra änden av höjden har du en mycket vidsträckt utsikt åt öster och söder.

– GRÖN Vandringsled till guldgruvan – Stonegruvan – går över Kniphöjden. Den har en underbar rastplats på Kniphöjden med fantastiska vyer. Längden på turen är ca 5 km. Den norra vägen till höjden är mycket enklare, om man vill undvika brant klättring förbi guldgruvan.

– GUL Vandringsled till Mögsjön går genom natursköna skogar och marker och är ca 8,5 km. Vid Mögsjön finns ett vindskydd för vila och övernattning. En avstickare från Mögsjön går till Leken.

– RÖD Vandringsled till Stenbyälven är den lättaste turen med grillplats, vindskydd och kolarkoja. Hela leden är ca 3 km.

– ORANGE vandringsled tar dig till naturreservatet Ulvfjället och Segolstorpshöjden. Variationen är stor – här finns gammal granskog, lövträd i olika åldrar och glesa hällmarkstallskogar. Förslagsvis går du rundan motsols upp på Segolstorpshöjden för att ha den mer ”lättgångna” delen på vägen hem.

– PILGRIMSLEDEN går mellan Berga och Lönnskogs kyrkplats. där också ett pilgrimshärbärge finns. Den går i kuperad terräng och är ca 5 km lång.
OBS! Leden förvaltas inte av Byalaget och är numera dåligt underhållen.

Dessutom finns flera leder inom naturreservaten.

En broschyr med mer information hittar du här.